مجتمع تولیدی آسیا آزگار

     مجتمع تولیدی آسیا آزگار در سال ۱۳۸۵ با محور فعالیت تولید تخصصی مکمل ها و خوراک دام ، طیور ، آبزیان ، حیوانات آزمایشگاهی ، حیوانات اهلی و خانگی و حشرات مفید فعالیت خود را آغاز نمود . این مجتمع با اتکا بر توانایی های علمی و تلاش پرسنل خود موفق به ساخت و گسترش کارخانه ای تخصصی جهت تولید مکمل ها و خوراک به منظور تأمین بخشی از نیازهای تغذیه ای صنعت دام ، طیور و آبزیان کشور گردیده   است . این مجتمع دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع ،  معادن و پروانه تولید از سازمان دامپزشکی کشور می باشد .